Xe 4 chỗ___17.000/km

Trên 30km xe 4 chỗ___15.000/km

Trên 50km xe 4 chỗ___12.000/km

Xe 7 chỗ___19.000/km

Trên 30km xe 7 chỗ___17.000/km

Trên 50km xe 7 chỗ___14.000/km

Đi Tỉnh 1 chiều trên 70km xe 4 chỗ___10.000/km

Đi Tỉnh 1 chiều trên 70km xe 7 chỗ___12.000/km

Đi Tỉnh 2 chiều xe 4/7 chỗ___giá thương lượng.